Grafičko kartonažersko d.o.o.

Email: office@grafokarton.net

TEL: 033/ 710-009, 033/ 710-409

Printing company

GRAFOKARTON DOO je kvalitetna, kreativna i korektna štamparija koja može, kako kadrovski tako i tehnički izaći u susret Vašim zahtevima i potrebama.Cilj Štamparije Grafokarton doo je da se drži realnosti, da kreira i dizajnira nove proizvode reklamnog i propagandnog materijala kako bi podigla rejting Vašem marketingu i samim tim se izdvojila na prezasićenom tržištu, da realno ugovara rokove i ne kasni sa isporukama Vašeg štampanog materijala.

Štampa

    • KNJIGA
    • OBRAZACA
    • NOVINA
    • REKLAMNOG MATERIJALA...